WIE ZIJN WE

icon

WAT IS ESIMAP ?

ESIMAP werd in 1994 opgericht onder de vorm van een VZW en is een studie-, diensten –en informatiecentrum dat zich exclusief toelegt op de overheidsopdrachtenreglementering.
ESIMAP groepeert dan ook een aantal deskundigen terzake, die door hun professionele ervaring in de publieke sector, de academische wereld (Universiteiten of Hoge scholen), de balie of de privésector volledig vertrouwd zijn met deze reglementering en de opleiding ervan.
Sommigen onder hen hebben ook meegewerkt aan belangrijke studies voor onder andere de Europese Commissie of het Waalse Gewest en/of hebben actief meegewerkt aan de uitwerking van de vorige en de nieuwe reglementering inzake overheidsopdrachten, als lid van officiële instellingen zoals de Commissie voor Overheidsopdrachten.

icon

ESIMAP stelt zich tot doel

  • om de studie van de overheidsopdrachtenreglementering en de praktijk daarvan, vanuit een wetenschappelijk kader, te bevorderen en dit zowel op Belgisch, Europees als Internationaal vlak;
  • om, in overleg met de bevoegde overheden, bij te dragen aan de totstandkoming van een forum inzake overheidsopdrachten en aanverwante domeinen;
  • en in het kader daarvan alle noodzakelijke maatregelen te nemen, zoals de publicatie van informatiebrochures, boeken, tijdschriften en artikels, alsook de organisatie van studiedagen en opleidingen die ofwel open staan voor het publiek, ofwel intern doorgaan bij het bedrijf of de administratie in kwestie ;
  • om relaties tot stand te brengen en te onderhouden met gelijkaardige Belgische of buitenlandse verenigingen die soortgelijke doelstellingen nastreven;
  • om aan Belgische en Internationale aanbestedende overheden of entiteiten, privaatrechtelijke instellingen met een taak van algemeen belang en ondernemingen, elk nuttig en relevant initiatief voor te stellen inzake overheidsopdrachten, zoals een studie, onderzoek of opleiding, of enige andere opdracht of dienst zoals een overleg, verzoening of bemiddeling, met uitzondering van juridische bijstand.

ONS BEROEP

icon

OPLEIDINGEN

ESIMAP stelt aan iedere geïnteresseerde opleidingen voor die variëren qua thema, benadering, en niveau.
De opleiding gaat door:

  • voor opleidingen die publiek toegankelijk zijn, in Brussel, Namen, Brugge en Durbuy.…
  • voor opleidingen “à la carte”, in overeenstemming met de wensen van de betrokkenen.
Onder de rubriek “Formations” vindt u meer inlichtingen desbetreffende

icon

INFORMATIE

Als studie-, diensten- en informatiecentrum stelt ESIMAP naast de opleidingen ook voor om u in de mate van het mogelijke te informeren omtrent alles inzake overheidsopdrachten, in het bijzonder via talrijke studies en publicaties. Studenten krijgen op schriftelijke aanvraag een geprivilegieerde toegang. U kan meer informatie terugvinden over het overheidsopdrachtenrecht, onder “Documentatie – Links” waar verschillende nuttige links zijn opgenomen

nieuws

ONZE HUIDIGE OPLEIDINGEN

ONS OPLEIDINGSPROGRAMMA INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN
Eind anno 2018

!! Alleen in het frans !!

Cycle de base – Basiscyclus
Base : Passons ensemble un marché public, passation, attribution et exécution, de l’article à la pratique
De nieuwe belgische reglementering inzake overheidsopdrachten vanaf 30 juni 2017
9 dagen, vanaf dinsdag 25 september tot 27 november 2018 te Charleroi Centrum

Specifieke opleidingen – Journées spéciales

en partenariat avec l’Extension Université de Mons
UMS 1 : La comparaison des offres dans les procédures multicritères et la question de la pondération des critères d’attribution.
Donderdag 22 november 2018 te Bergen (universiteit)
UMS 2 : L’évaluation multicritère en pratique dans le cadre de la passation des marchés publics
Donderdag 29 november 2018 te Bergen (universiteit)
Journée Spéciale – Specifische opleiding
J S 5 : La gestion des modifications et incidents en cours d’exécution des marchés publics
Donderdag 08 november 2018 te Louvain-la-Neuve

NIEUWE BELGISCHE REGLEMENTERING